KRYTA
PŁYWALNIA
DELFIN

WYCIĄG
POD DĘBEM

SKATE
PARK

STADION
BESKID

BOISKO
W WIŚLICY

BOISKO
PRZY SP8

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zwany SOSiR jest zakładem budżetowym gminy Skoczów, nie posiadającym osobowości prawnej.

Do zakresu działalności SOSiR-u należy zarządzanie gminnymi obiektami sportowymi i rekreacyjnymi wraz z infrastrukturą towarzyszącą oddanymi SOSiR-owi...

Link do biuletynu informacji publicznej

Najbliższe imprezy

Przejdź do wersji tekstowej kalendarium imprez
styczeń 2021
PN WT ŚR CZ PT SB ND
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

AKTUALNOŚCI

Zmiana godzin otwarcia kręgielni

Zmiana godzin otwarcia kręgielni!!!

2020-11-25

Od 01.12.2020r. zmiana godzin otwarcia kręgielni.

Rozwiń

Zmiana godzin otwarcia kręgielni!!!

2020-11-25

Od 01.12.2020r. kręgielnia będzie czynna:

- od poniedziałku do piątku od godziny 13.00-21.00

- w soboty od godziny 08.00-15.00

- w niedziele i święta - nieczynne

Zmiana godzin otwarcia kręgielni będzie obowiązywać do odwołania.

W czasie epidemii na obiekcie Pływalni obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa. Nakaz ten nie obowiązuje klientów podczas gry w kręgle.

Zapraszamy do rezerwacji torów.

 

 

Zwiń
Informacja o otwarciu basenu i kręgielni

*** Zasady pracy basenu !!!*** Zmiana godzin otwarcia kręgielni!

2020-10-19

Uwaga! Od 21.10.2020r. basen w Krytej Pływalni „Delfin” zostanie otwarty z ograniczeniami. Zmianie ulegają również godziny otwarcia kręgielni.

Rozwiń

*** Zasady pracy basenu !!!*** Zmiana godzin otwarcia kręgielni!

2020-10-19

UWAGA!

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16.10.2020r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, od najbliższej środy tj. 21.10.2020r. basen w Krytej Pływalni „Delfin” zostanie ponownie otwarty dla:

- osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa sportowego,

- osób biorących udział w zajęciach sportowych,

- uczniów – w ramach zajęć w szkole.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z aktualnymi zasadami działalności naszego obiektu:

KTO MOŻE KORZYSTAĆ Z BASENU:

- grupy szkolne realizujące zadania dydaktyczne (publiczne i niepubliczne placówki oświatowe),

- uczniowskie kluby sportowe,

- podmioty zajmujące się nauką pływania, trenerzy i instruktorzy sportu,

- kluby sportowe.

KTO NIE MOŻE KORZYSTAĆ:

Nie ma możliwości korzystania z basenu i zakupu biletów przez osoby indywidualne z wyłączeniem uczestnictwa w zajęciach sportowych organizowanych na basenie.

UWAGA!

Basen w Krytej Pływalni „Delfin”  do odwołania jest czynny od poniedziałku do soboty według harmonogramu rezerwacji torów.

W niedziele i święta basen jest nieczynny.

Ze względu na modyfikacje wprowadzane przez Radę Ministrów oraz trwające konsultacje powyższe wytyczne mogą ulec zmianie.

ZMIANA GODZIN OTWARCIA KRĘGIELNI.

KRĘGIELNIA  I KORTY CZYNNE:

- od poniedziałku do piątku od godziny 13.00-21.00

- w soboty od godziny 08.00-20.00

- w niedziele i święta od godziny 12.00-20.00

 

Szczegółowe zasady korzystania z basenu,kręgielni i pozostałych obiektów zarządzanych przez SOSiR przedstawiono w poniższej tabeli.

Basen w Krytej Pływalnia „Delfin” przy ul. Góreckiej 2A czynny w ograniczonym zakresie

1.Basen w Krytej Pływalni „Delfin” jest do odwołania czynny od poniedziałku do soboty według harmonogramu rezerwacji torów.

W niedziele i święta basen jest nieczynny.

2.Z basenu mogą korzystać tylko i wyłącznie grupy zorganizowane (szkoły, szkółki pływackie, kluby sportowe) pod opieką trenera według harmonogramu Krytej  Pływalni „Delfin”.

3.Z basenu nie mogą korzystać osoby indywidualne.

4.Osoby nie korzystające z zajęć na basenie nie mogą przebywać na terenie Krytej Pływalni „Delfin”.

5.Zakaz pobytu nie dotyczy pomieszczeń kręgielni i sali konsumpcyjnej z której mogą korzystać klienci z zachowaniem obowiązującego reżimu sanitarnego.

6.Dopuszcza się możliwość wejścia na teren Krytej Pływalni „Delfin” :

- opiekunów dokonujących płatności przy kasie, którzy po wyjściu ze strefy kasy  zobowiązani są opuścić teren Pływalni

- opiekunów dzieci do lat 7 wchodzący do szatni tylko i wyłącznie w celu pomocy oraz możliwości przekazania dziecka instruktorowi prowadzącemu naukę pływania, którzy po  wyjściu ze strefy szatni i kasy  zobowiązani są opuścić teren Pływalni

-klientów biura SOSiR.

7.Na basenie, jak i w całym obiekcie pływalni, obowiązuje noszenie osłon nosa i ust przez użytkowników, z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie.

8.Do obiektu mogą wejść wyłącznie osoby, które nie mają żadnych objawów jakiejkolwiek infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.

9.Przed wejściem na obiekt oraz przy jego opuszczaniu należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie.

10.Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szatni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.

11.W strefie wejścia na pływalnię, przy kasie, w szatni, w strefie z prysznicami, toaletach, na hali basenowej oraz w nieckach basenów, także podczas pływania należy zachować dystans społeczny z wyjątkiem osób wspólnie zamieszkujących.

12.Bezpośrednio przed kasą biletową może znajdować się jedna osoba. Oczekujący zachowują dystans społeczny stosując się do wyznaczonych stref przed kasą.

13.W strefie z prysznicami może przebywać maksymalnie 5 osób.

14.Mycia i dezynfekcji rąk oraz nakładania i zdejmowania maseczki należy dokonywać zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w szatniach i toaletach.

15.Zabrania się siadania, odpoczynku i oczekiwania lub przedłużania pobytu w pomieszczeniach obiektu. Należy ograniczyć pobyt w obiekcie do  czasu kąpieli w basenie i przebrania się.

16.Do czasu odwołania wanna do hydromasażu będzie nieczynna.

17.Za brak możliwości skorzystania z danej atrakcji Klientom nie przysługuje zwrot pieniędzy.

Sauna przy basenie w budynku Krytej Pływalni „Delfin”  nieczynna

STREFA SAUN NIECZYNNA DO ODWOŁANIA

Kręgielnia w budynku Krytej Pływalni „Delfin” czynna w ograniczonym zakresie

1.Kręgielnia czynna jest:

-od poniedziałku do piątku od godziny 13.00-21.00

-w soboty od godziny 08.00-20.00

-w niedzielę od godziny 12.00-20.00

2.Skorzystanie z torów kręgielni jest możliwe po uprzedniej rezerwacji, której dokonuje się osobiście lub telefonicznie (tel.338531820 wew.106) w godzinach otwarcia kręgielni.

3.Osoby wchodzące i opuszczające kręgielnię muszą obowiązkowo zdezynfekować ręce.

4.Na kręgielni może przebywać maksymalnie 6 osób z zachowaniem zalecanego dystansu społecznego.

5.W kręgielni obowiązuje nakaz noszenia maseczek, jednak nie obowiązuje on osób, które zajęły miejsca przy torze na czas gry.

6.Wprowadza się 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami z uwagi na konieczność dezynfekcji.

Korty tenisowe przy Krytej Pływalni „Delfin”

czynne

od 08.00- do zmroku

1.Z kortów tenisowych mogą korzystać osoby indywidualne lub grupy (np. kluby, drużyny osiedlowe itp.) po wcześniejszej rezerwacji terminu.

2.Korty tenisowe zaleca się rezerwować telefonicznie (tel. 33 8531820 wew.106) lub osobiście od poniedziałku do niedzieli w godzinach otwarcia kręgielni.

3.Osoby wchodzące na teren kortów mają obowiązek zgłoszenia się u obsługi kiosku osobiście lub przez domofon znajdujący się przy wejściu na korty.

4.Osoby wchodzące i opuszczające korty muszą obowiązkowo zdezynfekować ręce.

5.Po wejściu na teren kortów, osoby korzystające nie mają obowiązku zasłaniania twarzy.

6.W czasie pobytu na kortach zalecane jest zachować odpowiedni dystans społeczny (min. 1.5m).

7.Płatność za czas gry należy uregulować w kiosku Krytej Pływalni „Delfin” (z zachowaniem zasad higieny w miejscu publicznym w czasie epidemii).

8.Na obiekcie nie ma możliwości skorzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).

9.Wprowadza się 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami.

10.Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo do zamknięcia terenu kortu ze względu na złe warunki atmosferyczne.

 

Stadion Miejski, przy ul. Sportowej 6 w Skoczowie czynny w ograniczonym zakresie

1.Z boiska mogą korzystać wyłącznie grupy zorganizowane (np.  kluby, drużyny osiedlowe itp., po wcześniejszej rezerwacji terminu).

2.Rezerwację można składać osobiście w Krytej Pływalni „Delfin” ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów, biuro (I piętro, pokój B01) lub telefonicznie (tel. 33 8531820 wew. 103) od  poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00–15.00).

3.Wydarzenia sportowe organizowane na Stadionie Miejskim odbywają się bez udziału publiczności.

4.Boisko jest czynne wyłącznie w czasie określonym w  harmonogramie rezerwacji.

5.W godzinach nie ujętych w harmonogramie rezerwacji boisko jest zamknięte.

6.W czasie pobytu na boisku zalecane jest zachować odpowiedni dystans społeczny.

7.Osoby korzystające z boiska oraz trener nie mają obowiązku zasłaniania twarzy.

8.Osoby wchodzące na boisko mają obowiązek zgłoszenia wejścia u zarządcy obiektu (gospodarza boiska).

9.Na obiekcie nie ma możliwości skorzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).

10.Osoby wchodzące i opuszczające boisko muszą obowiązkowo zdezynfekować ręce.

11.Wprowadza się 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami.

Boisko w Wiślicy

czynne w ograniczonym zakresie

1.Z boiska mogą korzystać wyłącznie grupy zorganizowane (np.  kluby, drużyny osiedlowe itp., po wcześniejszej rezerwacji terminu).

2.Rezerwację można składać osobiście w Krytej Pływalni „Delfin” ul. Górecka 2A, 43-430 Skoczów, biuro (I piętro, pokój B01) lub telefonicznie (tel. 33 8531820 wew. 103) od  poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00–15.00.

3.Wydarzenia sportowe organizowane na boisku odbywają się bez udziału publiczności.

4.Boisko jest czynne wyłącznie w czasie określonym w  harmonogramie rezerwacji.

5.W godzinach nie ujętych w harmonogramie rezerwacji boisko jest zamknięte.

6.W czasie pobytu na boisku zalecane jest zachować odpowiedni dystans społeczny.

7.Po dotarciu na boisko osoby korzystające z boiska oraz trener nie mają obowiązku zasłaniania twarzy.

8.Osoby wchodzące na boisko mają obowiązek zgłoszenia wejścia u zarządcy obiektu (gospodarza boiska).

9.Na obiekcie nie ma możliwości skorzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).

10.Osoby wchodzące i opuszczające boisko muszą obowiązkowo zdezynfekować ręce.

11.Wprowadza się 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami.

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie czynne w ograniczonym zakresie

1.Z boiska mogą korzystać grupy zorganizowane (np. kluby, drużyny osiedlowe) po wcześniejszej rezerwacji terminu.

2.Osoby indywidualne będą wpuszczane na obiekt poza godzinami rezerwacji grup zorganizowanych.

3.Rezerwację można składać osobiście w Krytej Pływalni „Delfin” ul.  Górecka 2A, 43-430 Skoczów, biuro (I piętro, pokój B01) lub  telefonicznie (tel. 33 8531820 wew. 103) od  poniedziałku do  piątku, w godzinach od 8.00–15.00.

4.Wydarzenia sportowe organizowane na boisku odbywają się bez udziału publiczności.

5.Boisko po za godzinami otwarcia jest nieczynne (z boiska nie można korzystać).

6.W czasie pobytu na boisku zalecane jest zachować odpowiedni dystans społeczny.

7.Osoby korzystające z boiska oraz  trener nie mają obowiązku zasłaniania twarzy.

8.Osoby wchodzące na boisko mają obowiązek zgłoszenia wejścia u  zarządcy obiektu (gospodarza boiska).

9.Na obiekcie nie ma możliwości skorzystania z szatni i  węzła sanitarnego (poza WC).

10.Osoby wchodzące i opuszczające boisko muszą obowiązkowo zdezynfekować ręce.

11.Wprowadza się 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i  wychodzącymi grupami.

 

 

Skatepark przy ul. Ks.Ew.Jana Mocko w Skoczowie czynny w ograniczonym zakresie Podczas korzystania z obiektu należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny podczas epidemii COVID-19 tj. utrzymywanie zalecanego dystansu 1,5m oraz zakrywanie obowiazkowo ust i nosa.

 

Zwiń
Tytuł zakładki

Co słychać w SOSiR? / Wyniki meczów rozegranych na Stadionie Miejskim / Kalendarz imprez SOSiR 2020

2020-06-01
Rozwiń

Co słychać w SOSiR? / Wyniki meczów rozegranych na Stadionie Miejskim / Kalendarz imprez SOSiR 2020

2020-06-01
Do pobrania:
 • Kalendarz imprez sportowych 2020r. Kalendarz imprez sportowych 2020r.
 • Wyniki meczów rozegranych na Stadionie Miejkim w sezonie 2020/2021 Wyniki meczów rozegranych na Stadionie Miejkim w sezonie 2020/2021
 • Co słychać w SOSiR wrzesień 2020 Co słychać w SOSiR wrzesień 2020
 • Co słychać w SOSiR kwiecień 2019r. Co słychać w SOSiR kwiecień 2019r.
 • Co słychać w SOSiR marzec 2019 Co słychać w SOSiR marzec 2019
 • Co słychać w SOSiR luty 2019 Co słychać w SOSiR luty 2019
 • Co słychać w SOSiR styczeń 2019 Co słychać w SOSiR styczeń 2019
 • Co słychać w SOSiR grudzień 2018 Co słychać w SOSiR grudzień 2018
 • Co słychać w SOSiR listopad 2018 Co słychać w SOSiR listopad 2018
 • Co słychać w SOSiR październik 2018 Co słychać w SOSiR październik 2018
 • Co słychać w SOSiR sierpień - wrzesień 2018 Co słychać w SOSiR sierpień - wrzesień 2018
 • Co słychać w SOSiR czerwiec-lipiec 2018 Co słychać w SOSiR czerwiec-lipiec 2018
 • Co słychać w SOSiR maj 2018 Co słychać w SOSiR maj 2018
 • Co słychać w SOSiR marzec-kwiecień 2018 Co słychać w SOSiR marzec-kwiecień 2018
 • Co słychać w SOSiR styczeń-luty 2018 Co słychać w SOSiR styczeń-luty 2018
 • Co słychać w SOSiR grudzień 2017 Co słychać w SOSiR grudzień 2017
 • Co słychać w SOSiR listopad 2017 Co słychać w SOSiR listopad 2017
 • Co słychać w SOSiR październik 2017 Co słychać w SOSiR październik 2017
 • Co słychać w SOSiR wrzesień 2017 Co słychać w SOSiR wrzesień 2017
 • Co słychać w SOSiR sierpień 2017 Co słychać w SOSiR sierpień 2017
 • Co słychać w SOSiR lipiec 2017 Co słychać w SOSiR lipiec 2017
 • Co słychać w SOSiR czerwiec 2017 Co słychać w SOSiR czerwiec 2017
Zwiń
Widok na budynek pawilonu sportowego

Odbiór techniczny wyremontowanego pawilonu sportowego na Stadionie Miejskim w Skoczowie.

2020-11-16

Zakończenie prac remontowych i odbiór techniczny pawilonu sportowego na Stadionie Miejskim w Skoczowie.

Rozwiń

Odbiór techniczny wyremontowanego pawilonu sportowego na Stadionie Miejskim w Skoczowie.

2020-11-16

Remontowany pawilon sportowy na Stadionie Miejskim już po odbiorze technicznym.

W piątek 13 listopada 2020r. odbył się odbiór techniczny pawilonu sportowego na Stadionie Miejskim w Skoczowie. Prace trwały od lipca 2019 roku. W odbiorze uczestniczyli burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko wraz z  zastępcą Andrzejem  Bubnickim, dyrektor SOSiR Zbigniew Gil, przedstawiciele Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Skoczowie oraz przedstawiciele firmy wykonującej remont.

Pawilon Sportowy Stadionu Miejskiego został rozbudowany i całkowicie wyremontowany. Hala sportowa wewnątrz budynku powiększona została o trybuny dla widzów z osobnym bocznym wejściem oraz szatnią i toaletami dla kibiców. Zaplecze dla sportowców i sędziów zostało generalnie odnowione i przystosowane dla  korzystających z boiska i hali sportowej. W budynku znajdują się również pomieszczenia przeznaczone na biura SOSiR, zarządcy Stadionu Miejskiego. Obiekt posiada zaplecze do odnowy biologicznej sportowców - pomieszczenia na saunę i siłownię, salę konferencyjną oraz miejsce na urządzenie kawiarni z wyjątkowym widokiem na murawę boiska. Budynek posiada nowoczesną instalację fotowoltaiczną, klimatyzację pomieszczeń biurowych, gazowe centralne ogrzewanie oraz system wentylacji mechanicznej pomieszczeń.

Zwiń
Powitanie zawodników

„Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Gminne Zawody w Piłce Nożnej Chłopców”

2020-10-08

08.10.2020r. na boisku przy ZSTiO w Skoczowie odbyły się „Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Gminne Zawody w Piłce Nożnej Chłopców”.

Rozwiń

„Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Gminne Zawody w Piłce Nożnej Chłopców”

2020-10-08

08.10.2020r. na boisku przy ZSTiO w Skoczowie odbyły się „Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Gminne Zawody w Piłce Nożnej Chłopców” . Do zawodów zgłosiły się 3 drużyny ze Szkół Podstawowych Gminy Skoczów. Po rozegranych meczach systemem „każdy z każdym” wygrała drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej nr.3. Drugie miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr.8 , natomiast trzecie miejsce zdobyli zawodnicy z ZSP w Kiczycach.

Puchar dla drużyny wygranej oraz dyplom wręczył trener p. Łukasz Strach.

Wygrana drużyna przechodzi do kolejnego etapu rozgrywek. (SOSiR)

Zwiń
Rywalizacja na boisku

„Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Gminne Zawody w Piłce Nożnej Dziewczyn”

2020-10-07

07.10.2020r. na boisku przy ZSTiO w Skoczowie odbyły sie "Igrzyska Młodzieży Szkolnej-Gminne Zawody w Piłce Nożnej Dziewczyn".

Rozwiń

„Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Gminne Zawody w Piłce Nożnej Dziewczyn”

2020-10-07

07.10.2020r. na boisku przy ZSTiO w Skoczowie odbyły się „Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Gminne Zawody w Piłce Nożnej Dziewczyn”. Do zawodów przystąpiły drużyny ze Szkół Podstawowych w Skoczowie.

Mecz był bardzo dynamiczny, drużyny  walczyły o każdy punkt.

Po wyrównanej grze wygrały dziewczyny ze Szkoły Podstawowej nr. 1 wynikiem 4:3 z drużyną dziewczyn ze Szkoły Podstawowej nr. 8 .

Puchar oraz dyplom dla wygranych drużyn wręczył trener p. Lucjan Zwardoń.

Wygrana drużyna przechodzi do kolejnego etapu rozgrywek. (SOSiR) 

 

 

Zwiń
Rozgrywki chłopców na boisku

„Igrzyska Dzieci Szkolnych – Gminne Zawody w Piłce Nożnej Chłopców”

2020-10-06

 06.10.2020r. na boisku przy ZSTiO odbyły się „Igrzyska Dzieci Szkolnych – Gminne Zawody w Piłce Nożnej Chłopców”.

Rozwiń

„Igrzyska Dzieci Szkolnych – Gminne Zawody w Piłce Nożnej Chłopców”

2020-10-06

 06.10.2020r. na boisku przy ZSTiO w Skoczowie zostały rozegrane zawody „Igrzyska Dzieci Szkolnych – Gminne Zawody w Piłce Nożnej Chłopców”. W kategorii chłopców klas 6 i młodsi - wzięły udział drużyny z 4 szkół podstawowych gminy Skoczów.

 Zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Skoczowie, której  trener  p. Sławomir  Foltyn wręczył pamiątkowy puchar. Kolejne dwie wygrane drużyny otrzymały dyplomy.

W dalszym etapie czyli zawodach grupowych Gminę Skoczów będą reprezentowali uczniowie SP – 3 Skoczów.

 1. SP  3 w Skoczów
 2. SP  8 Skoczów
 3. SP  1 Skoczów
 4. ZSP  Kiczyce

 

Zwiń

LOKALIZACJA