KRYTA
PŁYWALNIA
DELFIN

WYCIĄG
POD DĘBEM

SKATE
PARK

STADION
BESKID

BOISKO
W WIŚLICY

BOISKO
PRZY ZS1

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji, zwany SOSiR jest zakładem budżetowym gminy Skoczów, nie posiadającym osobowości prawnej.

AKTUALNOŚCI

Otwarcie basenu i sauny

Basen i strefa saun czynne. Zapraszamy !!!

2021-02-12

Otwieramy!!! Basen i sauna dla wszystkich w reżimie sanitarnym.

Rozwiń

Basen i strefa saun czynne. Zapraszamy !!!

2021-02-12

UWAGA!

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11.02.2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, basen oraz strefa saun w Krytej Pływalni „Delfin” od dnia 13.02.2021r. czynny z zachowaniem reżimu sanitarnego. 

W trosce o zdrowie naszych klientów w obiektach Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji utrzymujemy najwyższe standardy bezpieczeństwa i higieny.

Uwaga! Apelujemy o stosowanie się do poniższych zasad.

 

 

 

 

Szczegółowe zasady korzystania z basenu,kręgielni i pozostałych obiektów zarządzanych przez SOSiR przedstawiono w poniższej tabeli.

 

Basen w Krytej Pływalni „Delfin” przy ul. Góreckiej 2A

 

CZYNNY W OGRANICZONYM  ZAKRESIE


 1.Kryta Pływalnia „Delfin” jest do odwołania czynna w ograniczonym zakresie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

2. Klienci indywidualni mogą korzystać z basenu :

 - poniedziałek, piątek - od godziny 8.00 – 14.30 oraz 20.00 22.00

 - wtorek, środa, czwartek - od godziny 08.00 – 15.30 oraz 20.00 - 22.00

 - sobota - od godziny 08.00 – 10.00 oraz 14.00 – 22.00

 - niedziela i święta - od godziny 10.00 – 22.00

Klienci indywidualni w w/w godzinach nie mogą skorzystać z basenu w przypadku rezerwacji wszystkich torów przez grupy zorganizowane, patrz ⇒Grafik rezerwacji torów


3.Basen dla grup zorganizowanych jest dostępny według harmonogramu rezerwacji torów.

4.Osoby nie korzystające z usług obiektu nie mogą przebywać na terenie Krytej Pływalni „Delfin”.

5.Dopuszcza się możliwość wejścia na teren Krytej Pływalni „Delfin” :

 - opiekunów dokonujących płatności przy kasie którzy po wyjściu ze strefy kas zobowiązani są opuścić teren Pływalni,

 - opiekunów dzieci do lat 7 wchodzący do szatni tylko i wyłącznie w celu pomocy oraz możliwości przekazania dziecka instruktorowi prowadzącemu naukę pływania, którzy po wyjściu ze strefy szatni i kasy zobowiązani są opuścić teren Pływalni,

 - klientów biura SOSiR. 

6. Na basenie, jak i w całym obiekcie pływalni, obowiązuje noszenie osłon nosa i ust przez użytkowników, z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie.

7. Do obiektu mogą wejść wyłącznie osoby, które nie mają żadnych objawów jakiejkolwiek infekcji, przede wszystkim dróg oddechowych.

8. Przed wejściem na obiekt oraz przy jego opuszczaniu należy obowiązkowo zdezynfekować dłonie.

9. Osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w szatni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu.

10. W strefie wejścia na pływalnię, przy kasie, w szatni, w strefie z prysznicami, toaletach, na hali basenowej oraz w nieckach basenów, także podczas pływania należy zachować dystans społeczny z wyjątkiem osób wspólnie zamieszkujących.

11. Bezpośrednio przed kasą biletową może znajdować się jedna osoba. Oczekujący zachowują dystans społeczny stosując się do wyznaczonych stref przed kasą.

12. W strefie z prysznicami może przebywać maksymalnie 5 osób.

13. Mycia i dezynfekcji rąk oraz nakładania i zdejmowania maseczki należy dokonywać zgodnie z instrukcjami umieszczonymi w szatniach i toaletach.

14. Zabrania się siadania, odpoczynku i oczekiwania lub przedłużania pobytu w pomieszczeniach obiektu. Należy ograniczyć pobyt w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.

15. Do czasu odwołania wanna do hydromasażu oraz zjeżdżalnia będą nieczynne.

16. Za brak możliwości skorzystania z danej atrakcji Klientom nie przysługuje zwrot pieniędzy.        

 

Sauna przy basenie w budynku Krytej Pływalni „Delfin”

 

Czynna w ogranczonym zakresie

1. Strefa saun jest dostepna dla klientów indywidualnych tylko po wcześniejszej rezerwacji (w odstępach 1,5 godz.):

 - od poniedziałku do piątku - od godziny 13.00 – 21.30

 - w soboty, niedziele i święta - od godziny 10.00 – 21.30

bez możliwości korzystania z basenu, w ograniczonym zakresie z zachowaniem reżimu sanitarnego.

Rezerwację można składać telefonicznie (tel. 33  8531820 wew. 101).

 - od poniedziałku do soboty od godziny 08.00 – 22.00,

 - w niedziele i w święta od godziny 10.00-22.00.

 3.Cennik korzystania ze strefy saun:

 - 20 zł/h-bilet normalny

 - 17 zł/h-bilet ulgowy.

 4. Osoby wchodzące na obiekt mają nakaz zasłaniania twarzy. Nakaz ten nie obowiązuje w szatni po rozebraniu się w momencie wejścia do  strefy saun.

5. Osoby znajdujące się przy kasie dezynfekują ręce i  nie  przekraczają wyznaczonych linii trzymając dystans społeczny który obowiązuje na całym obiekcie.

6. Osoby wchodzące do sauny mają obowiązek posiadania i korzystania wewnątrz pomieszczenia z własnego ręcznika okrywając się nim. Osoby bez własnego ręcznika nie będą wpuszczane na strefę saun.

7. W celu schłodzenia się należy korzystać z pryszniców. Beczki z wodą do schłodzenia nie są dostępne.

8. Czas przebywania w strefie saun to 1 godzina . Po tym czasie osoby korzystające z saun natychmiast wychodzą do  szatni którą opuszczają w możliwie jak najkrótszym czasie w celu dezynfekcji przez personel pływalni pomieszczeń przed wejściem następnych osób .

9. W strefie saun może znajdować się w tym samym czasie maksymalnie 13 osób i obsługa Pływalni, dlatego osoby bez rezerwacji będą wpuszczane zgodnie z harmonogramem tylko pod warunkiem wolnego miejsca w strefie saun.

10. Osoby przebywające w pomieszczeniach sauny są zobowiązane do przestrzegania zalecanego dystansu społecznego (ograniczona ilość osób w saunie) oraz do stosowania się do powyższych zasad bezpieczeństwa obowiązujących w strefie saun podczas epidemii.

 

 

Kręgielnia w budynku Krytej Pływalni „Delfin”           NIECZYNNA
KRĘGIELNIA NIECZYNNA DO 28.02.2021r.

Korty tenisowe przy Krytej Pływalni „Delfin”

CZYNNE

1.Z kortów tenisowych mogą korzystać osoby indywidualne lub grupy(np. kluby, drużyny osiedlowe itp.) po wcześniejszej rezerwacji terminu.

2.Korty tenisowe czynne są od godz. 08.00 do zmroku.

3. Korty tenisowe zaleca się rezerwować telefonicznie:

- (tel.  33  8531820 wew.101) od poniedziałku do soboty w  godz.08.00-22.00, niedziele i święta od 10.00 – 22.00 ,

- (tel.  33  8531820 wew. kiosk 106 ) lub osobiście w kiosku znajdującym się w  budynku Krytej Pływalni „Delfin” w godzinach otwarcia od poniedziałku do piątku w godz. 14.00 – 21.00, niedzielę i święta od 10.00 – 22.00.

3.Osoby wchodzące na teren kortów mają obowiązek zgłoszenia się u obsługi kiosku lub kasy biletowej osobiście lub przez domofon znajdujący się przy wejściu na korty w godzinach otwarcia kiosku.

4.Osoby wchodzące i opuszczające korty muszą obowiązkowo zdezynfekować ręce.

5.Po wejściu na teren kortów, osoby korzystające nie mają obowiązku zasłaniania twarzy.

6.W czasie pobytu na kortach zalecane jest zachować odpowiedni dystans społeczny (min. 1.5 m).

7.Na korcie nie może przebywać więcej niż 5 osób.

8.Płatność za czas gry należy uregulować w kiosku lub na kasie biletowej Krytej Pływalni „Delfin” (z zachowaniem zasad higieny w miejscu publicznym w czasie epidemii).

9.Na obiekcie nie ma możliwości skorzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC).

10.Wprowadza się 15-minutowe odstępy pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami.

11.Zarządca obiektu zastrzega sobie prawo do zamknięcia terenu kortu ze względu na złe warunki atmosferyczne.


Stadion Miejski, przy ul. Sportowej 6 w Skoczowie          NIECZYNNY

STADION NIECZYNNY ZE WZGLĘDU NA WARUNKI POGODOWE

Boisko w Wiślicy

CZYNNE W OGRANICZONYM  ZAKRESIE

BOISKO CZYNNE DO 28.02.2021r. W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW POGODOWYCH W REŻIMIE SANITARNYM OKREŚLONYM W ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW Z DNIA 21.12.2020R.

Boisko przy Szkole Podstawowej nr 8 w Skoczowie CZYNNE W OGRANICZONYM  ZAKRESIE

BOISKO CZYNNE DO 28.02.2021r. W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW POGODOWYCH W REŻIMIE SANITARNYM OKREŚLONYM W ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW Z DNIA 21.12.2020R.

Skatepark przy ul. Ks.Ew.Jana Mocko w Skoczowie CZYNNY W OGRANICZONYM  ZAKRESIE

SKATEPARK CZYNNY DO 28.02.2021r. W ZALEŻNOŚCI OD WARUNKÓW POGODOWYCH W REŻIMIE SANITARNYM OKREŚLONYM W ROZPORZĄDZENIU RADY MINISTRÓW Z DNIA 21.12.2020R.

Wyciąg narciarski "Pod Dębem" NIECZYNNY Ze względu na niesprzyjające warunki śniegowe, wyciąg narciarski jest nieczynny.

 

Zwiń
Widok na basen

Oferta pracy

2021-02-11

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudni pracowników

Rozwiń

Oferta pracy

2021-02-11

Skoczowski Ośrodek Sportu i Rekreacji zatrudni pracowników na pełny etat.

1. Zakres obowiązków - utrzymanie we właściwym stanie technicznym obiektów na Stadionie Miejskim w Skoczowie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 8531820, wew. 113 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00). Aplikacje (CV) można złożyć osobiście lub e-mailem na adres so@basendelfin.pl

2. Zakres obowiązków - utrzymanie czystości (sprzątanie) w obiektach Skoczowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 33 8531820, wew. 113 (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00). Aplikacje (CV) można złożyć osobiście lub e-mailem na adres so@basendelfin.pl

Termin złożenia aplikacji na wyżej wymienione stanowiska upływa 26.02.2021r.

Zwiń
Wyciąg nieczynny

WYCIAG NARCIARSKI

2021-02-18

Wyciag narciarski " Pod Dębem" od dnia 18.02.2021r. jest nieczynny.

Rozwiń

WYCIAG NARCIARSKI

2021-02-18

Uwaga!!!

Ze względu na niesprzyjające warunki śniegowe, wyciąg narciarski jest nieczynny.

Za utrudnienia przepraszamy.

SOSiR

Zwiń
puchary dla zwycięzców

Zwycięzcy Turnieju Bowlingowego zorganizowanego z okazji 20 – lecia Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie

2020-12-08

Zakończenie Turnieju Bowlingowego zorganizowanego z okazji 20 – lecia Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie .

Rozwiń

Zwycięzcy Turnieju Bowlingowego zorganizowanego z okazji 20 – lecia Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie

2020-12-08

W dniu 30.09.2020r. zakończył się turniej bowlingowy zorganizowany z okazji 20 – lecia Krytej Pływalni „Delfin” w Skoczowie.

Przez 8 miesięcy uczestnicy w każdym wieku mogli wziąć udział w turnieju i powalczyć o tytuł "Mistrza Miesiąca" . W ostatnim etapie rozgrywek został wyłoniony najlepszy zawodnik, który zdobył najwięcej punktów za jedną grę w ciągu trwania całego turnieju zdobywając w ten sposób  tytuł "Arcymistrza".

Zwycięzcami zostali :

  1. Kazimierz Chrapek z wynikiem – 233 punktów – ARCYMISTRZ Turnieju
  2. Józef Raszka z wynikiem  - 213 punktów – I WICEMISTRZ Turnieju
  3. Jerzy Zahraj z wynikiem – 190 punktów – II WICEMISTRZ Turnieju

 

Najlepsi zawodnicy otrzymali puchary oraz dyplomy . Gratulujemy i dziękujemy za udział w turnieju.

 

Zwiń
Widok na budynek pawilonu sportowego

Odbiór techniczny wyremontowanego pawilonu sportowego na Stadionie Miejskim w Skoczowie.

2020-11-16

Zakończenie prac remontowych i odbiór techniczny pawilonu sportowego na Stadionie Miejskim w Skoczowie.

Rozwiń

Odbiór techniczny wyremontowanego pawilonu sportowego na Stadionie Miejskim w Skoczowie.

2020-11-16

Remontowany pawilon sportowy na Stadionie Miejskim już po odbiorze technicznym.

W piątek 13 listopada 2020r. odbył się odbiór techniczny pawilonu sportowego na Stadionie Miejskim w Skoczowie. Prace trwały od lipca 2019 roku. W odbiorze uczestniczyli burmistrz Skoczowa Mirosław Sitko wraz z  zastępcą Andrzejem  Bubnickim, dyrektor SOSiR Zbigniew Gil, przedstawiciele Wydziału Inwestycji i Rozwoju Urzędu Miejskiego w Skoczowie oraz przedstawiciele firmy wykonującej remont.

Pawilon Sportowy Stadionu Miejskiego został rozbudowany i całkowicie wyremontowany. Hala sportowa wewnątrz budynku powiększona została o trybuny dla widzów z osobnym bocznym wejściem oraz szatnią i toaletami dla kibiców. Zaplecze dla sportowców i sędziów zostało generalnie odnowione i przystosowane dla  korzystających z boiska i hali sportowej. W budynku znajdują się również pomieszczenia przeznaczone na biura SOSiR, zarządcy Stadionu Miejskiego. Obiekt posiada zaplecze do odnowy biologicznej sportowców - pomieszczenia na saunę i siłownię, salę konferencyjną oraz miejsce na urządzenie kawiarni z wyjątkowym widokiem na murawę boiska. Budynek posiada nowoczesną instalację fotowoltaiczną, klimatyzację pomieszczeń biurowych, gazowe centralne ogrzewanie oraz system wentylacji mechanicznej pomieszczeń.

Zwiń
Wyniki meczów rozegranych na Stadionie Miejskim

Wyniki meczów rozegranych na Stadionie Miejskim

2020-11-01
Rozwiń

Wyniki meczów rozegranych na Stadionie Miejskim

2020-11-01
Do pobrania:
  • Wyniki meczów rozegranych na Stadionie Miejskim Wyniki meczów rozegranych na Stadionie Miejskim
Zwiń
Kalendarz imprez SOSiR 2021

Kalendarz imprez SOSiR 2021

2020-10-31
Rozwiń

Kalendarz imprez SOSiR 2021

2020-10-31
Zwiń
Powitanie zawodników

„Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Gminne Zawody w Piłce Nożnej Chłopców”

2020-10-08

08.10.2020r. na boisku przy ZSTiO w Skoczowie odbyły się „Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Gminne Zawody w Piłce Nożnej Chłopców”.

Rozwiń

„Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Gminne Zawody w Piłce Nożnej Chłopców”

2020-10-08

08.10.2020r. na boisku przy ZSTiO w Skoczowie odbyły się „Igrzyska Młodzieży Szkolnej – Gminne Zawody w Piłce Nożnej Chłopców” . Do zawodów zgłosiły się 3 drużyny ze Szkół Podstawowych Gminy Skoczów. Po rozegranych meczach systemem „każdy z każdym” wygrała drużyna chłopców ze Szkoły Podstawowej nr.3. Drugie miejsce zajęli uczniowie Szkoły Podstawowej nr.8 , natomiast trzecie miejsce zdobyli zawodnicy z ZSP w Kiczycach.

Puchar dla drużyny wygranej oraz dyplom wręczył trener p. Łukasz Strach.

Wygrana drużyna przechodzi do kolejnego etapu rozgrywek. (SOSiR)

Zwiń
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29

LOKALIZACJA